Avís Legal

Condicions generals d’ús del site web socoro-auto.com

Aquestes Condicions Generals regulen l’accés i ús del site Web socoro-auto.com (“Socoró & Autó").

Qualsevol que accedeixi al site socoro-auto.com es sotmet a les Condicions Generals vigents.
Socoró & Autó es reserva el dret de modificar la presentació i configuració del site Web socoro-auto.com i les Condicions Generals, en qualsevol moment sense preavís.

El site socoro-auto.com no és un recurs d’assessorament ni un mitjà per establir una relació contractual entre client i advocat.

L’ús del site socoro-auto.com és gratuït, Es porta a terme sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari.

Socoró & Autó adopta mesures de seguretat raonadament adequades. No obstant, l’usuari ha de saber que les mesures de seguretat a Internet no són del tot fiables. Per tant, Socoró & Autó no garantitza la inexistència de virus ni altres elements que alterin els sistemes informàtics (software y hardware) o els documents de l’usuari.

L’usuari del site socoro-auto.com no farà res que pugui perjudicar la imatge o drets de Socoró & Autó o de tercers.

Contingut

El contingut del site socoro-auto.com ofereix a l’usuari informació de fonts pròpies.
Socoró & Autó pretén que el contingut sigui de qualitat. Però no garantitza utilitat, exactitud, pertinença ni actualitat.

El contingut del site socoro-auto.com no és d’assessorament jurídic. La seva informació és insuficient per a la presa de decisions. Doncs, no és una alternativa a l’assessorament jurídic.

Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual

Aquestes Condicions Generals no cedeixen Propietat Industrial ni Propietat Intel·lectual sobre el site socoro-auto.com, ni el seu contingut. Està prohibida la seva reproducció, distribució, posada a disposició, reenviament o ús.

Dades de carácter personal

La visita al site socoro-auto.com no suposa registre de dades de caràcter personal.

Si Socoró & Autó necessités de l’usuari alguna dada de caràcter personal, li proporcionarà la informació necessària per que, pugui donar el seu consentiment previ.

   
 
 
 Español  |  English  |   Català
©socoro-auto.com 2017 | Avís Legal | Cookies