Àrees
Assessorament general, contractació i defensa judicial en les següents àrees d’especialització:

· Patents
· Marques
· Dissenys
· Obtencions Vegetals
· Propietat Intel·lectual
· Noves Tecnologies i Noms de Domini
· Competència Deslleial
· Dret de la Competència
· Distribució i Franquícia
· Dret de la Publicitat
· Etiquetatge i responsabilitat per productes

Actuacions davant les autoritats aduaneres amb relació a mercaderies que infringeixen drets de propietat industrial i/o intel·lectual.

Actuacions davant organismes autoritzats a nivell nacional i internacional per la resolució extrajudicial de conflictes sobre noms de domini.
   
 
 
 Español  |  English  |   Català
©socoro-auto.com 2017 | Avís Legal | Cookies