Socoró & Autó és un despatx que desenvolupa les seves activitats en les àrees de Propietat Industrial, Propietat Intel·lectual, Dret de la Competència, Competència Deslleial, Publicitat, Contractes de distribució, Franquícies i Responsabilitat per productes.


Els serveis que ofereix el despatx se centren en l’assessorament, la contractació i els litigis en les indicades matèries, tant en el seu vessant civil i penal com administratiu.


El despatx es caracteritza per un alt grau d’exigència en els serveis que ofereix, de protecció i defensa dels drets de propietat industrial i intel·lectual dels seus clients, combinant els molts anys d’experiència, especialment en l’àrea de litigis, amb un plantejament modern i dinàmic per oferir el millor assessorament legal en les àrees de pràctica.

   
 
 
 Español  |  English  |   Català
©socoro-auto.com 2018 | Avís Legal | Cookies